folije u arhitekturi

Folije u arhitekturi

  • Stopsol folije:
  • Smanjuju toplotu do 15C
  • UV zaštita
  • Peskirne folije
  • Sigurnosne pancirne folije